โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB