โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ (พรบ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ1
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ2