สื่อการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเร
สื่อการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

1. ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูแพรวและครูนัฐ

2. ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูโบว์และครูโม

3. ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูน้ำเงินและครูแพรว

4
.  ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูวาและครูเมย์

5. 
ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูวาและครูออมสิน

6
ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูวิและครูเกลี้ยง

7
ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูอรและครูอุ้ม

8
ภาษาไทยฟรุ้งฟริ้ง English in love จากครูอ้อและครูพลอย