ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 สัปดาห์ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และสาระคณิตศาสตร์
26 ก.ค. 61 ค่ายรักการอ่าน
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สาระภาษาไทย