สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียนบ้านเนินมะปราง