โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะปราง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.13 KB