โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุทธินี ชาวรัตนพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ

นางสาวน้ำฝน ยาปัน

นางสมพิศ ประธรรมสาร

นายฐิเบษ วงษ์สำราญ
ครู คศ.1

นายพชร สุขแดง
ครู คศ.1

นางสาววรรณิศา ใจสุขใส
ครู

นางสาวหทัยทิพย์​ ถิ่นนุช​
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี วงษ์เลห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดา ขุนทอง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0932155594
อีเมล์ : thida.k2538@gmail.com

นางสาวพาฝัน นนธิจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณนุสา หมวกอินทร์

นางสาวชลธิชา พรมน้อย