กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพิศ ประธรรมสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ

นางสาวน้ำฝน ยาปัน

นายฐิเบษ วงษ์สำราญ
ครู คศ.1

นางสาววรรณิศา ใจสุขใส
ครู

นางสาวหทัยทิพย์​ ถิ่นนุช​
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลธิชา พรมน้อย

นายวุฒิศักดิ์ มาลาเเวจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี วงษ์เลห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดา ขุนทอง
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0932155594
อีเมล์ : thida.k2538@gmail.com

นางสาวพาฝัน นนธิจันทร์
ครูอัตราจ้าง