ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ร่วมกับคณะครูระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบาย ด้านการจัดการเรียนการสอน งบประมาณด้านการจัดการศึกษาให้ได้ทราบ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,11:44   อ่าน 201 ครั้ง