ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่าย Thai - Eng Together Camp 2
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมค่าย Thai - Eng Together Camp 2 เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพ โดย #นางรติยาภรณ์ ทองเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2565,11:39   อ่าน 44 ครั้ง