โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 225) 11 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด (หลังช่วงเทศกาล 4-7 มกราคม 2565) (อ่าน 223) 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 (อ่าน 77) 24 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 2564-โรงเรียนบ้านเนินปราง(15 พ.ย.64) (อ่าน 68) 10 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 59) 10 พ.ย. 64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 99) 29 ต.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 79) 22 ก.ย. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 99) 03 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ ON - Line ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 66) 31 ส.ค. 64
การวัดและประเมินผลการเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 66) 05 ส.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ ON - Line ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 79) 29 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 67) 27 ก.ค. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 330) 16 ก.ค. 64
คำสั่งสอบกลางภาคเรียน 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 234) 16 ก.ค. 64
ปิดสถานถึง 30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 81) 01 ก.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษา (อ่าน 85) 27 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำปีการศึกษา 2564 แยกห้องเรียน A และ B (อ่าน 141) 14 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ให้ใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 (อ่าน 141) 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พุทธศักราช 2564 (อ่าน 147) 10 มิ.ย. 64
แจ้งการปรับเปลี่ยนวันเรียนแบบสลับวันมาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 264) 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง กำหนด วันเปิด - ปิดภาคเรียน ปฏิทินการศึกษา และตารางเรียนชดเชย ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 (อ่าน 224) 31 พ.ค. 64
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 174) 20 พ.ค. 64
ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 229) 19 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 238) 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง การรับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน (อ่าน 362) 18 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ออกไปไม่มีกำหนด (อ่าน 428) 26 เม.ย. 64
กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับแก้ไข (อ่าน 292) 26 เม.ย. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 218) 01 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 495) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (อ่าน 735) 03 ม.ค. 64
เชิญชวนร่วมกิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 675) 25 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำและผู้ช่วยนักการภ (อ่าน 349) 28 ต.ค. 63
รับสมัครพนักงานทำรวามสะอาดห้องน้ำและผู้ช่วยนักการภารโรง (อ่าน 313) 21 ต.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 671) 13 ต.ค. 63
E-book ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง (อ่าน 469) 23 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง แนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 660) 11 ส.ค. 63
แนวปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการป้องกันโรคโควิด 2019 (อ่าน 542) 01 ก.ค. 63
แนวทางเปิดปิด สถานศึกษา ตามมารตรการแ้องกันโรคโควิด 2019 (อ่าน 453) 01 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง แนวทางการ เปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 975) 28 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เรื่อง มาตรการการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 733) 28 มิ.ย. 63