โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ถนนสากเหล็ก-บ้านมุง บ้านเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
เบอร์โทรศัพท์ 0-5539-9112
Facebook โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
Facebook โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62