ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สาตรฐานวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐนันท์ เกตุโท
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,16:02  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางพิมลพรรณ ศรีบุญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2561,17:32  อ่าน 720 ครั้ง
รายละเอียด..